Malmö börshus: En historisk byggnad som berättar om stadens handel och ekonomi. Börshuset ligger precis intill Malmö C och kanalen, vilket gör det till en naturlig samlingsplats. I takt med att Nyhamnen växt fram så förskjuts centrum i Malmö och Börshuset har fått en mer framskjuten position. Med sin placering ligger Börshuset i blickfånget både för Malmöbor och besökare i staden.

Malmö börshus är en av Malmös mest kända byggnader. Belägen i hjärtat av staden på Skeppsbron, har byggnaden länge varit en symbol för stadens handel och ekonomi. Här nedan följer en historisk översikt av Malmö börshus, dess användning och betydelse.

Trots namnet så har inte Malmö Börshus använts för aktiehandel eller som bank där man kunde låna pengar, utan ursprungligen användes det som tullhus för att kontrollera handeln och hette då Stora Tullhuset. På senare år har  byggnaden använts som kontor och konferenscenter och varit en av stadens mest populära evenemangsplatser.

Från Stora Tullhuset till Malmö Börshus

Malmö Börshus, tidigare känt som Stora Tullhuset, är ett betydande inslag i Malmös stadsbild och dess historia. Invigt 1879, är detta byggnaden en arkitektonisk pärla som bär på en fascinerande historia och som fortsätter att spela en vital roll i Malmös stadsutveckling.

Stora Tullhuset designades av de framstående arkitektbröderna Axel och Hjalmar Kumlien, som även ligger bakom Malmö Latinskola. Byggnaden, med dess stilfulla nyrenässansarkitektur, är en hyllning till detaljrikedom och precision. Dess symmetriska fasad, tillsammans med ett utmärkt dekorationsspel av skuggor, har genom åren bidragit till att ge byggnaden dess ikoniska status i Malmö.

Från Tullverk till Börshus

Huset var i 100 år, fram till 1979, hemvist för Tullverket. Efter Tullverkets avfärd stod byggnaden tom fram till mitten av 1980-talet, då idén om att omvandla det gamla tullhuset till en samlingsplats för Malmös finansvärld föddes. 1986 invigdes Malmö Börshus. Dock kom ingen börshandel att äga rum i huset, då Stockholms fondbörs hade monopol på marknaden.

Trots det faktum att byggnaden aldrig användes för sin avsedda börshandel, har namnet Malmö Börshus hängt kvar. Namnet är en stark symbol för stadens ambitiösa historia, och det finns inga planer på att ändra namnet i nuläget.

Malmö Börshus bär på en rik historia, från sin tid som Tullverkets huvudkontor, till sin omvandling till en symbol för finansiella ambitioner. Medan byggnadens användningsområden har förändrats över tiden, förblir dess historiska och arkitektoniska värde bestående, vilket bidrar till att göra Malmö Börshus till en ståtlig ikon i Malmös stadssiluett.

Malmö börshus användning idag

Idag används Malmö börshus inte längre som en plats för handel och affärer. Istället används byggnaden som kontor och är hemvist för flera företag och organisationer. Byggnaden är dock fortfarande öppen för allmänheten och fungerar ofta som en plats för kulturella evenemang och utställningar.

Malmö börshus är ett exempel på en historisk byggnad som har anpassats till dagens behov och samtidigt bevarat sin arkitektoniska skönhet och historiska betydelse. Idag står byggnaden som en påminnelse om stadens handelshistoria och en symbol för stadens fortsatta utveckling.

Malmö Börshus har en unik och viktig plats i stadens historia och är en symbol för stadens ekonomiska framgång och utveckling. Byggnadens arkitektur är vacker och välbevarad, och den påminner oss om stadens historia och betydelse som en av Sveriges viktigaste hamnar och handelsplatser.

Idag kan man besöka Malmö Börshus och njuta av dess vackra arkitektur och historia. Byggnaden är en viktig del av stadens kulturarv och ett besök här kan ge en fascinerande inblick i stadens rika historia och kultur.

Omvandlingen av Börshuset

Börshuset, ett av Malmös mest kända och anrika byggnader, står inför en stor förändring. Under 2023 påbörjade Wihlborgs omvandlingen av Börshuset, som nu ska bli den pärla den förtjänar att vara. Med en mix av kontor, konferens och restaurang vill Wihlborgs skapa en levande och dynamisk plats, en ny mittpunkt för staden.

Wihlborgs vision är att fånga den energi och interaktion som pågår utanför Börshuset idag och ta med den in i huset. Wihlborgs vill skapa en miljö där människor kan mötas, utbyta idéer och skapa framåtriktad energi. Med denna omvandling hoppas Wihlborgs att Börshuset ska bli mer än bara en plats för arbete, utan också en social hubb i hjärtat av Malmö.

I Börshusets entréplan kommer du att mötas av en vacker ljusgård. Under renoveringen kommer Wihlborgs att skapa en välkomnande lobby med gemensam reception. Inte nog med det, Börshusets baksida blir nu framsida, med restaurang och fina terrasser som vetter mot vattnet och Malmö Live-området.

Med omvandlingen vill Wihlborgs bevara och lyfta fram husets karaktär och historik. Det är viktigt att behålla och respektera byggnadens rika historia, samtidigt som standarden uppgraderas till att bli modern och energieffektiv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *